Organizacja eventów

 

Organizacja eventów, czy konferencji nie może się obejsć bez odpowiedniego sprzętu.

Urządzenia przetwarzające dźwięk są wykorzystywane na szeroką skalę w dziedzinach takich jak biznes, edukacja oraz reklama.  W zależności od konkretnej przyczyny ich wykorzystania stosuje się odmienne systemy audiowizualne.
Podstawowym elementem wyposażenia systemu audiowizualnego jest system projekcyjny. Składa się on z rzutnika, w którym zastosowano rodzaj projekcji tylniej lub przedniej. Obraz rzucany jest na powierzchnię wysuwanego lub zamontowanego na stałe ekranu.  Tylne przeprowadzanie projekcji posiada zastosowanie głównie w dużych salach oraz mniejszych kinach.
System konferencyjny pozwala przeprowadzać dyskusje oraz debaty. Jeżeli wymiana zdań posiada charakter otwarty, każdy z uczestników posiada własne miejsce wyposażone w aktywny pulpit. Prowadzący obrady może ustalać kolejkę wypowiadania się, przekazywać głos dalej, czyli sprawować ogólny porządek nad przebiegiem spotkania.Systemy audiowizualne umożliwiają przeprowadzenie głosowania, w sposób jawny lub anonimowy. Wynik wyświetlany jest w postaci gr aficznej do wglądu dla każdego z głosujących.


Uzupełnienie dla opisanego wyżej systemu pełni system wideokonferencyjny. Nieobecni na sali członkowie dyskusji mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu.  Wszystko dzięki sprawnemu przekazywaniu dźwięku oraz obrazu odbywającemu się z wykorzystaniem sieci lub sygnałów telekomunikacyjnych.
Skutecznie działanie systemów audiowizualnych jest widoczne przy konferencjach z udziałem członków różnych narodowości. Płynne przeprowadzanie dyskusji umożliwia system tłumaczeń ustnych symultanicznych, dzięki którym przemówienie jednego członka jest zrozumiałe dla pozostałych uczestników dyskusji wyposażonych w zestaw słuchawek. Wszystko tłumaczone jest w czasie rzeczywistym, dzięki czemu takie spotkania przebiegają płynnie.
Nad całością wykorzystania powyższych systemów czuwa system sterowania. Jego działanie może przebiegać w sposób automatyczny lub poprzez ręczne wybieranie odpowiednich interakcji. Dzięki temu poszczególne systemy audiowizualne wzajemnie współpracują i wydatnie podwyższony zostaje komfort użytkowania.